Koje su grupe sa povećanim rizikom?

Vakcinacija protiv gripa posebno je važna za zaštitu osoba sa povećanim rizikom zbog komorbiditeta, posebnih zdravstvenih stanja ili uzrasta.

Sledeći zdravstveni i starosni faktori povećavaju rizik od ozbiljnih komplikacija gripa:

Trudnice

Opširnije

Mala deca

Opširnije

Odrasli stariji od 65 godina

Opširnije

Osobe sa srčanim bolestima ili istorijom moždanog udara

Opširnije

Osobe sa dijabetesom

Opširnije

Osobe sa astmom

Opširnije

Osobe sa hroničnom bubrežnom bolešću

Opširnije

Osobe sa određenim zdravstvenim stanjima, uključujući:

  • Metabolički poremećaji
  • Hronična bolest pluća (kao što je hronična opstruktivna bolest pluća [HOBP] i cistična fibroza)
  • Poremećaji koji mogu izazvati probleme sa disanjem, kao što su napadi, poremećaji nerava i mišića
  • Poremećaji krvi (kao što je bolest srpastih ćelija)
  • Ljudi koji imaju veliku težinu (indeks telesne mase od 40 i više)
  • Oslabljen imuni sistem (kao što je HIV ili lečenje raka)

Ljudi koji žive u staračkim domovima i drugim ustanovama za dugotrajnu negu24