Čo je chrípka?

Chrípka je nákazlivé akútne respiračné ochorenie, ktoré spôsobujú chrípkové vírusy. Príznaky môžu byť mierne až závažné a v prípade, že vírus spustí závažný zápal pľúc, môže dokonca nastať smrť. Ak sa budete vyhýbať blízkemu kontaktu s chorými osobami, v prípade choroby zostanete doma, pri kašľaní a kýchaní si ústa a nos zakryjete vreckovkou a budete si často umývať ruky v rámci ochrany pred mikróbmi, môže vám to pomôcť pri prevencii chrípky. Zdravotníci sa však zhodujú, že očkovanie proti chrípke je jediným a najúčinnejším spôsobom, ako chrániť seba aj ostatných pred ochorením.

Čítaj viac

Ako sa chrípka šíri?

Sezónna chrípka sa šíri veľmi jednoducho, najmä na miestach plných ľudí vrátane škôl a domovov dôchodcov. Keď infikovaná osoba zakašle alebo si kýchne, kvapôčky obsahujúce vírusy (infekčné kvapôčky) sa rozptýlia do vzduchu. Môžu sa rozšíriť až do vzdialenosti jedného metra a nakaziť osoby stojace okolo, ktoré ich vdýchnu. Okrem toho sa vírus môže šíriť prostredníctvom rúk, na ktorých sa nachádza.

Čítaj viac

Kto je chrípkou najviac ohrozený?

Chrípku môže dostať ktokoľvek. Aj u zdravých osôb každého veku môžu v súvislosti s chrípkou vzniknúť závažné komplikácie, no u niektorých osôb je toto riziko vyššie. Sú to napríklad osoby vo veku 65 rokov a staršie, osoby s určitými chronickými zdravotnými ťažkosťami (ako je astma, diabetes či ochorenia srdca a ciev), tehotné ženy a malé deti do 5 rokov.2

Aké sú komplikácie spôsobené chrípkou?

U väčšiny ľudí chrípka trvá niekoľko dní až dva týždne. U iných môžu vzniknúť závažné komplikácie, ktoré môžu mať až život ohrozujúci charakter.4 Medzi komplikácie spojené s chrípkou patrí napríklad:

Čítaj viac

Aké sú príznaky chrípky?

Príznaky chrípky môžu byť mierne až závažné a v prípade, že vírus spustí závažný zápal pľúc, môže niekedy nastať až smrť. Príznaky chrípky zväčša nastupujú náhle. Ľudia s chrípkou často pociťujú niektoré alebo všetky z týchto príznakov: 6

Horúčka

Kašeľ

Dýchavičnosť

Bolesť hrdla

Bolesť hlavy

Nádcha alebo upchatý nos

Únava (únava)

Bolesť svalov alebo tela

Zvracanie

Aký je typický priebeh chrípky?

1. fáza
(1. – 3. deň)

Zvýšená teplota sa nemusí v prípade chrípky objaviť u každého, náhle zvýšenie teploty je však veľmi bežné, bolesť hlavy, bolesť svalov, slabosť, suchý kašeľ, bolesť hrdla a niekedy upchatý nos.7

2. fáza
(4. deň)

Ustupuje bolesť hlavy a svalov. Môže sa vyskytnúť suché a boľavé hrdlo, zachrípnutie, kašeľ a mierny nepríjemný pocit v oblasti hrudníka. To všetko sprevádza pocit únavy.7

3. fáza
(8. deň):

Príznaky postupne ustupujú, no kašeľ a pocit únavy môže trvať ešte niekoľko týždňov.7

Kedy vyhľadať lekársku pomoc?

O okamžitú pomoc požiadajte, ak patríte k vysokorizikovej skupine alebo ak máte obavy v súvislosti s niektorým z týchto príznakov:

Čítaj viac

Ako chrániť ostatných?

Najlepším spôsobom, ako chrániť ostatných, je zostať doma, najmä v období infekčnosti.8

Je to prechladnutie alebo chrípka?

Príznaky Prechladnutie chrípka
Nástup príznakov Postupne Náhle
Horúčka Zriedkavá, do 38°C Vysoká nad 38°C
Bolesti Mierne Bežné
Zimnica Bežná Pomerne bežná
Únava, slabosť Zriedkavá Bežná
Kýchanie Bežné Zriedkavé
Nepríjemné pocity na hrudníku, kašeľ Mierny až stredný Bežný
Upchatý nos Bežný Menej častý
Bolesť hrdla Bežná Zriedkavá
Bolesť hlavy Zriedkavá Bežná
preventFLU

Aký je rozdiel medzi prechladnutím a chrípkou?

Chrípka aj prechladnutie sú nákazlivé respiračné ochorenia, spôsobujú ich však rôzne vírusy. Hoci majú podobné príznaky, chrípku spôsobujú chrípkové vírusy a prechladnutie býva spôsobené viacerými rôznymi vírusmi. Vzhľadom na podobnosť príznakov môže byť ťažké ich rozlíšiť. Príznaky chrípky zvyčajne nastupujú nečakane a sú intenzívne. Chrípka môže spôsobiť aj závažné komplikácie.

To, či má osoba chrípku, alebo je len prechladnutá, možno určiť pomocou špeciálnych testov.9

Čítaj viac

Ako predchádzať chrípke?

Nechať sa zaočkovať je najdôležitejším krokom pri prevencii sezónnej chrípky. Vakcína proti chrípke znižuje počet ochorení súvisiacich s chrípkou a riziko vzniku závažných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť hospitalizácie a smrti v dôsledku chrípky.11

Čítaj viac

Aké sú najdôležitejšie fakty o očkovaní proti chrípke?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každý rok odporúča 3 alebo 4 kmene vírusu, ktoré by podľa jej prognóz mali byť najrozšírenejšie počas chrípkového obdobia na jednotlivých hemisférach a ktoré sa preto majú zahrnúť do výroby vakcín proti chrípke.12

Čítaj viac